Karel Pacner

novinář, který píše i knihy, nyní na odpočinku

knihy

25.10.2011 ČEŠI V KOSMU

Na tuhle knihu jsem pomýšlel už dávno. Shrnul jsem v ní všechno, co čeští (a zčásti i slovenští) vědci dělali při výzkumu vesmíru, zvláště pak pomocí družic a automatických sond. Myslím si totiž, že tihle odborníci mají velkou zásluhu na tom, že česká věda má ve světě zvuk.
Byl jsem rád, že rukopis ještě před odevzdáním do nakladatelství přečetl senior českých astronomů docent Luboš Perek. Měl k němu pár drobných připomínek, které jsem splnil. A také napsal úvod, z něhož vyjímám:
Kosmu se týká nejen astronomie, geofyzika, oceánografie, pedologie, ale i telekomunikace mezi kontinenty, navigace v oceánech, na pouštích a ve vesničkách střediskových, obstarání lékařské pomoci v odlehlých krajích a předvídání úrody v příštích žních. I prostředí bez tíže, které trápí astronauty i kosmonauty, je užitečné pří výrobě některých materiálů.
Kosmu se ovšem týkají i pokusy o raketový pohon, i když Ludvík Očenášek měl možná na mysli spíš rychlou dopravu pošty mezi Evropu a Amerikou. A patří sem i využití vojenských raket, neboť raketový pohon je dodnes jediným principem k přemožení zemské gravitace. A patří sem i neuvěřitelně rozsáhlá encyklopedie podávající informace a fakta o všech objektech, které kdy v kosmu byly nebo ještě jsou, a patří sem i mnohojazyčný slovník stručně srovnávající používanou terminologii na něco málo přes 3000 stranách.
Vědeckých a technických oborů, které mají k astronautice co říci, je mnoho a ještě různorodější je soubor aplikací, v nichž se bez pomoci astronautiky dnes již sotva obejdeme. Je s podivem, že v mnoha oborech se najde Češka nebo Čech, který oboru nejen rozumí, ale dovede i tvůrčím způsobem přispět k rozvoji.
Každá z mnoha kapitol pojednává o jednom oboru kosmické činnosti nebo aplikace. Každý odborník je ovšem expertem v své aplikaci a snad je obeznámen s předmětem jedné či dvou dalších kapitol. Tak snad jen zkušený popularizátor, a tím Karel Pacner určitě je, zvládne náročný úkol hovořit jazykem srozumitelným všem oborům a navíc i uspokojit širokou čtenářskou obec.

nahoru | zpět

ed2006-2012 © kuks