Karel Pacner

novinář, který píše i knihy, nyní na odpočinku

knihy

17.06.2019 Moje knihy a televizní seriály

Když jsem se zakousl do kosmonautiky, uvědomil jsem si, že bych se měl pokusit přibližovat tuto techniku obyčejným lidem pomocí příběhů lidí, kteří to dělají. A tak jsem se pokusil napsat několik kapitol knihy a poslal jsem ji do nakladatelství Československý spisovatel. Kupodivu, za několik týdnů jsem dostal odpověď, abych to dopsal. Dopsal jsem to, rukopis měl přes 500 stránek, ale dostal ho k redigování pan Josef Vohryzek, který mi řekl, že nemusím nic krátit. A v podstatě žádné připomínky neměl.

Vydal jsem tyto knihy:1. Na obou březích vesmíru


Československý spisovatel, 1968 – reportáže ukazující dosavadní úroveň kosmonautiky.
Můj první pokus o personifikaci dějin kosmonautiky. Kniha vyšla na podzim 1968, už po sovětské okupaci. Zřejmě obsahovala některé unikátní informace, protože z ní četli na rozhlasové stanici Svobodná Evropa. Když jsem se to dověděl, přiznám se, že jsem měl strach – ale nic se nestalo.

2. ...a velký skok pro lidstvo


Albatros, 1971, 1972 – reportáž o letu Apolla 11 na Měsíc.
Měl jsem to štěstí, že ještě než se zavřely hranice, byl jsem v červenci 1969 na startu Apolla 11 ve Spojených státech. Výsledkem byla tahle kniha o hrdinství amerických kosmonautů. Dodnes si nedokážu vysvětlit, že mohla v počátcích normalizace vyjít. Ale vyšla – díky statečným lidem z Albatrosu. A dokonce mohli udělat dotisk.

3. Hledáme kosmické civilizace


Práce, 1976 – o pátrání vědců po mimozemských bytostech ve vesmíru.
Byla to první kniha o mimozemšťanech, která u nás vyšla. Také jsem pro ni hledal dlouho nakladatele – odmítali ji, protože tématu nevěřili. A potom měla velký úspěch – náklad 39 000 výtisků byl brzy rozprodán. Další vydání nevyšlo, protože vedení nakladatelství bylo na rozpacích nad tím, jak velký honorář má vyplatit nestraníkovi.

4. Kolumbové vesmíru


Mladá fronta, 1976 – příběhy lidí, kteří stáli u kolébky raketové techniky a kosmonautiky, i samotných kosmonautů.
Náklad 25 000 výtisků byl brzy rozprodán, chystalo se druhé vydání. Ale protože jsem nenapsal dopis na ÚV KSČ, v němž bych odsoudil Chartu 77, který na mně požadovali místní komunisté, nakonec nevyšel.

5. Sojuz volá Apollo


Albatros, 1976 – reportáž o společném letu Sojuz-Apollo.
Byl to pokus o sblížení obou velmocí, tentokrát ve vesmíru. Víckrát už se neopakoval - Američané zjistili, že Sovětům přinesl víc informací než jim. Tento let jsem sledoval spolu s dalšími kamarády z Prahy v Moskvě. Pikantní bylo, že jsem tam jel za své vlastní peníze - Čekod mě tam vypravil jako osamoceného turistu. Soudruzi na ÚV KSČ totiž usoudili, že bych tam jet neměl - taková rozhodnutí se neodůvodňovala. Takže to, co jsem napsal v MF, jsem nepodepisoval. Ale kniha, v níž jsem líčil podrobnosti z Moskvy, už nikomu nevadilo. Bolševický kocourkov!

6. Hlavní konstruktér


Albatros, 1977 – biografie S. P. Koroljova, jednoho ze zakladatelů praktické kosmonautiky.
Už v roce 1967 mi Sláva Golovanov z redakce Komsomolské pravdy nabídl, že mě bude vodit po lidech, kteří Koroljova znali a byli ještě napůl utajení. Od matky a druhé ženy tohoto konstruktéra jsem se dověděl, že byl za Stalina vězněn – o tom se nikde nepsalo, jenom z náznaků se to dalo vytušit. Když jsem se Slávy ptal, jestli to mohu napsat, odpověděl: Ty můžeš, já ne. Nicméně ani já jsem to nemohl naprosto otevřeně napsat, mohl jsem jenom zdůrazňovat pasáže z knih sovětských autorů, kde na to opatrně upozorňovali. Ovšem chytří čtenáři pochopili - číst mezi řádky uměli všichni.

7. Devět dnů kosmických


(za spolupráce M. Rebrova a O. Dufka), Mladá fronta, 1978 – reportáž o letu prvního čs. kosmonauta Vladimíra Remka, prokládaná kapitolami o přínosu čs. vědců výzkumu vesmíru.
Tuhle knihu si vymysleli ředitelé nakladatelství Mladé fronty a moskevské Mladé gardy. Odletěl jsem do Moskvy, kde jsem starému kamarádovi Míšovi Rebrovovi řekl, co bych potřeboval, a on to sehnal - byly to nějaké detaily. Když jsem rukopis začátkem léta 1978 dokončoval, vynořil se nějaký problém s mou osobou. Zavolal si mě Jirka Fér, šéfredaktor deníku, a chtěl, abych ke spolupráci přibral Dufka. A potom jsem se dověděl, že mne nemohou podepsat jako autora, tak to vyřešili šalamounsky: nakladatelství poděkovala mně, Rebrovovi a Dufkovi za napsání knihy. Když kniha na podzim vyšla, už o nějakých výhradách nikdo nemluvil. A vzápětí jsme za ni dostali nakladatelskou cenu. Opět kocourkov!

8. Cesta na Mars 1998-99


Albatros, 1979 – rekonstrukce cesty prvních lidí na Mars ve formě sci-fi (tzv. hard sci-fi, resp. technologická sci-fi).
Tahle knížka vznikla na základě optimismu, který v polovině semdesátých let panoval. Kamarád Tonda Vítek spočítal parametry letu a mezitím jsme s jeho kolegy v Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV vymysleli vymírající život - nazval jsem ho Xantipa.

9. Kosmonauti 20. století


Albatros, 1986 – malá obrazová encyklopedie kosmonautiky pro děti od 10 let.
Tuhle knížečku jsem měl hodně rád, protože jsem ji mohl dávat dětem svých známých.

10. Města v kosmu, Kosmická budoucnost lidstva, svazek I


Mladá fronta, 1986 – pohled na budoucí vývoj kosmonautiky ve prospěch obyvatel Země včetně využití zdrojů Měsíce.
Původně to měla být jedna kniha. Ale když jsem těch asi 800 stránek rukopis přinesl do nakladatelství, rozhodlo se, že ho rozdělí do dvou dílů. Dneska se na tuto knihu dívám se zadostiučiněním, protože řada věcí, o kterých jsem tenkrát psal, se splnila, například mobily využívající družice. Některé další jsou na pořadu příštích let.

11. Polidštěná Galaxie, Kosmická budoucnost lidstva, svazek II


Mladá fronta, 1987 – cesty lidí k planetám, využití sluneční soustavy, výpravy ke hvězdám a možnost kontaktu s inteligentními mimozemšťany.
Byl to pohled do vzdálené budoucnosti na základě hlavně amerických projektů a úvah, zčásti i sovětských. Třebaže některé záměry dnes vypadají fantasticky a nesplnitelně, mnohé jsou realizovatelné.

12. Poselství kosmických světů


Panorama, 1987 – nový pohled na hledání kosmických civilizací.
Bylo to vlastně pokračování knihy Hledáme kosmické civilizace, samozřejmě na nové úrovni poznání. Do Panoramy jsem se nehrnul, kniha vznikla na podnět nakladatelství.

13. Odkrytá tajemství UFO


Interpress, 1991 – vědecký pohled na UFO, odhalování různých pseudokosmických mýtů.
Myslím, že to byl první kritický pohled na UFO u nás. Potom následovaly další, ale především se vynořila spousta spisů ryze ufologických.

14. Atomoví špioni


Švarc a spol. Praha, 1994 – historie atomových vyzvědačů během druhé světové války a krátce po ní.
V létě 1969 jsem si v Dallasu na letišti koupil knihu, která obhajovala manžele Rosenbergovi, popravené v USA jako sovětské atomové špiony. Na základě odkazů na další publikace jsem si další knihy na toto téma 20 let objednával přes meziknihovní výměnnou službu v Univerzitní knihovně na Západě – a opravdu jsem je dostával, třebaže pojednávaly o sovětské atomové špionáži. Kdybych je vezl přes ruzyňské letiště, tak je zabaví a mně zavřou. Zpočátku jsem si z nich nechával xeroxovat stránky v UK, později v redakci. Tajně jsem doufal, že to jednou napíšu. A to se nakonec podařilo. Navíc jsem v čs. archivech našel spisy o amerických vědeckých špionech, kteří se pár let ukrývali u nás.

15. Tajný závod o Měsíc


Bohemia Praha, 1996 – dokumentární reportáž o závodu mezi USA a SSSR, kdo první přistane na Měsíci.
Všichni Rusové hovořili koncem osmdesátých let o tom, proč se jim nepodařilo vyslat lidi na Měsíc, navíc se vynořila spousta dosud utajovaných dokumentů. Mohl jsem tedy naplno napsat, jak toto závodění v zákulisí vypadalo.

16. Příběhy české vědy


(spolu s Libuší Koubskou a Šárkou Spevákovou), Academia Praha 2002 – příběhy význačných českých vědců a projektů, vydáno k 10. výročí založení Akademie věd ČR.
Požádala nás o to Akademie. S chutí jsem na tom dělal, aspoň jsem mohl napsat důkladné příběhy o mnoha svých přátelích z oblasti vědy.

17. Osudové okamžiky Československa


Themis Praha, 1997 – historické reportáže o klíčových okamžicích ČSR (1918, 1939, 1945, 1948, 1968, 1989, 1992), Albatros listopad 2001, dotisk konec 2001, Brána 2012, 4. vydání hodně doplněné, Albatros 2018
Tahle kniha vznikla na základě mých novinových reportáží. Moc rád jsem ji psal, byl to i kus mého života. Samozřejmě jsem ji do konečné verze rozšířil a prohloubil. A věnoval mamince, která všechna tahle data zažila.

18.-21. Československo ve zvláštních službách


Themis Praha 2002 – 4 díly – historie čs. špionáže 1914–1989.
Začátkem devadesátých let mě Česká televize požádala, abych připravil podklady k historii čs. výzvědných služeb. Místo 2–3 let, jak jsem naivně myslel, jsem na tom strávil 10 let. A kdybych měl čas, mohl bych v archivech bádat dodneška. Ovšem současně mě to dalo takový pohled na špionáž vcelku, že jsem se mohl pustit i do psaní knih o špionáži v zahraničí.

22. Velké špionážní operace – První a druhá světová válka


Albatros 2003 – příběhy vyzvědačů z celého světa.
I podnět ke knihám o událostech ze světové špionáži daly noviny. V létě 2001 jsem napsal seriál 10 příběhů vyzvědačů do MF Dnes a za půl roku se ozvala v telefonu nějaká paní s otázkou: Kdy to vyjde knižně? Když jsem se k rukopisům vrátil, bylo mi jasné, že se musím na všechny události podívat mnohem důkladněji, než stačilo pro noviny. Když jsem přinesl rukopis do nakladatelství, chtěli, abych z něho udělal dvě knihy. První díl byl v podstatě hotový, ke druhému - o studené válce - jsem dopsal další kapitoly.

23. Velké špionážní operace – Studená válka


Albatros 2004 – příběhy sovětských a západních vyzvědačů, často takových, o kterých se u nás nikdy nepsalo.
Tak tohle bylo vlastně pokračování onoho původního rukopisu.

24. Vyzvědačky pod rudou hvězdou


Brána 2005 – příběhy špionek, které propadly komunistické ideologii.
Týdeník Instinkt potřeboval nějaký seriál. Domluvil jsem se, že bude o vyzvědačkách. Vyšlo 13 pokračování, ale mne tohle téma tak zaujalo, že jsem napsal příběhy desítek špionek. Po domluvě s nakladatelstvím jsme rukopis rozdělili na dva díly a opět připsal řadu nových kapitol.

25. Kosmičtí špioni


Albatros 2005 – špionáž proti raketám a špionáž z vesmíru, o níž má málokdo představu.
Na tohle téma jsem se dlouho chystal, protože mě fascinovaly zprávy o tom, jaké podrobnosti se dají z kosmických výšek vidět. Přítel generál říká: I hvězdičky na náramenících důstojníků tam rozeznáte.

26. Kolumbové vesmíru, 1. díl Souboj o Měsíc


Paseka 2006 – příběhy odborníků a kosmonautů od začátku 20. století až po přistání prvních lidí na Měsíci.
Kolumby vesmíru z roku 1976 jsem takřka úplně přepsal. Otevřely se archivy, mnozí účastníci – zvláště ruští – promluvili, takže se mi snad podařilo ukázat, jak vývoj pilotované kosmonautiky ve 20. století skutečně probíhal, s čím vším museli jeho aktéři zápasit. Také spousta pozoruhodných informací přišla z USA. A protože jsem opět napsal víc, než by se vešlo do jedné knihy, museli jsme to rozdělit do dvou dílů.

27. Královny špionáže


Brána 2006 – příběhy nekomunistických špionek 20. století.

28. Atomoví vyzvědači


Albatros 2007 - nové důkladně doplněné vydání knihy z minulého desetiletí.
Američané odtajnili akci "Venona", při níž dešifrovali sovětské depeše z New Yorku a dalších západních měst do Moskvy za druhé světové války, a tím přišli na spoustu špionů. A vysloužilí důstojníci KGB se zase pyšnili tím, že ukradli Američanům atom.

29. Kolumbové vesmíru, 2. díl Souboj o stanice


Paseka 2007 – příběhy odborníků a kosmonautů ve 20. století, končí prvními montéry Mezinárodní kosmické stanice.

30. Rytíři lékařského stavu


(spolu s Martinou Riebauerovou), nakladatelství Brána, 2007
Příběhy čtrnácti předních lékařů, kterým udělila Česká lékařská komora titul "Rytíř lékařského stavu".

31. Čeští vědci v exilu


(spolu s Františkem Houdkem a Libuší Koubskou), nakladatelství Karolinum, 2007.
Příběhy 30 českých (anebo počeštělých) vědců, kteří ve 20. století odešli z Československa, většinou kvůli komunistickému režimu.

32. Půlstoletí kosmonautiky


(spolu s Antonínem Vítkem), nakladatelství Epocha, 2008
Knižní zpracování našeho seriálu o vývoji kosmonautiky za prvních padesát let. Seriál vycházel s velkým úspěchem od srpna 2007 na iDNES/Technet.

33. Význační čeští lékaři, díl první


(spolu s Evou Bobůrkovou, Irenou Jirků, Libuší Koubskou a Martinou Riebauerovou), Brána, 2008
Příběhy předních českých lékařů, jejich představy o budoucnosti jednotlivých oborů a rozhovory s jejich korunními princi.

34. Atomoví vyzvědači studené války


Nakladatelství Epocha, 2009
Atomová špionáž po roce 1945 do dneška, to znamená jak vývoj v USA a v SSSR, tak u menších států. Udivující propletence vztahů a někde i kotrmelců.

35. Elita české medicíny – Význační čeští lékaři, díl druhý


(spolu s Evou Bobůrkovou, Ivanou Karáskovou, Libuší Koubskou a Martinou Riebauerovou), Brána, 2010
Další příběhy předních českých lékařů, jejich představy o budoucnosti jednotlivých oborů a rozhovory s jejich korunními princi.

36. Osudové okamžiky XX. století


Nakladatelství Albatros-Plus, 2011, 2. vydání bez doplňků, Albatros 2018
Hlavní milníky minulého století počínaje rusko-japonskou válkou přes bolševickou revoluci, vzestup Hitlera, důsledky druhé světové války, krize války studené, její ukončení a nakonec úsilí o vstup republiky do NATO. Byla to práce pěti let.

37. Češi v kosmu


Nakladatelství Academia, 2011
Reportážní přehled všech prací českých a slovenských vědců při výzkumu vesmíru, rovněž let prvního čs. kosmonauta Vladimíra Remka.

38. Osudová třináctka - Státníci, diktátoři a zločinci, kteří formovali 20. století


Nakladatelství Brána, 2012
Životní osudy osobností, které kladně i záporně zasáhly do minulého století: Lenin, Wilson, Hitler, Stalin, Churchill, Gándhí, Mao Ce-tung, Chruščov, Kennedy, Teng Siao-pching, Jan Pavel II., Reagan, Gorbačov.

39. Doteky dějin - Neobvyklý pohled do zákulisí moderní historie


Nakladatelství Albatros-Plus 2012
Drobné příběhy ze 20. a z počátku 21. století, které dotvářejí dějiny.

40. Život novináře aneb "To je ten, co byl na startu Američanů na Měsíc"


Nakladatelství Academia 2012
Memoáry počínaje dětstvím přes studia a práci v redakci Mladé fronty/MF Dnes včetně návštěv amerického a sovětského kosmodromu až po roky penzijní.

41. Velké špionážní operace dvou světových válek


Nakladatelství Daranus 2013
Druhé vydání knihy o špionáži za 1. a 2. světové války.

42. Hvězdy vědeckého nebe


Nakladatelství Academia 2013 - spolu s Evou Bobůrkovou, Marinou Hužvárovou, Ivanou Karáskovou, Libuší Koubskou, Josefem Tučkem
Dvacet příběhů a rozhovorů o úspěších české vědy. Vydáno ke 20. výročí založení Akademie věd ČR.

43. Další doteky dějin - Neobvyklý pohled do zákulisí moderní historie


Nakladatelství Albatros-Plus 2013
Další drobné příběhy z historie 20. století.

44. Lidé v mé paměti


Příběhy pětadvaceti známých a kamarádů, s nimiž jsme přišel do styku během novinářské dráhy.
Nakladatelství Academia 2014

45. Nevšední doteky dějin


Třetí soubor drobných příběhů ze 20. století
Nakladatelství Albatros-Plus 2014

46. Velké špionážní operace časů studené války (1945-1965)


Druhé přepracované a doplněné vydání
Nakladatelství Daranus 2014

47. Géniové XX. století, díl první


Příběhy čtrnácti nejvýznačnějších vědců minulého století
Nakladatelství Albatros-Motto 2015

48. Velké špionážní operace vrcholu, konce a dozvuků studené války (1968-2001)


Druhé přepracované a doplněné vydání
Nakladatelství Daranus 2015

49. Velmistři špionáže


Příběhy čtrnácti manažérů špionáže 20. století
Nakladatelství Albatros-Plus 2015

50. Géniové XX. století, díl druhý


Příběhy třicítky význačných vědců, kteří budovali naši civilizaci
Nakladatelství Albatros-Motto 2016

51. Podivné špionážní hry


Mýty, mystifikace a kuriozity v říši tajných služeb
Nakladatelství Albatros-Plus 2016

52. Neobyčejné okamžiky historie


Málo známé drobné příběhy z 20. a 21. století
Nakladatelství Albatros-Plus 2017

53. Tajný závod o Měsíc


Druhé, velmi důkladně přepracované vydání souboje USA-SSSR o vysazení prvních lidí na Měsíci
Nakladatelství Albatrosmédia 2017

54. Géniové XX. století , díl třetí


Nakladatelství Albatros-Motto 2017

55. Slavné vyzvědačky obou světových válek


Nakladatelství Daranus 2017

56. Kosmonauti na pokraji smrti


Nakladatelství Plus 2018

57. Osudové okamžiky Československa


4. doplněné a přepracované vydání. Nakladatelství Plus 2018

58. Čtvrtstoletí republiky - Kronika naší nejnovější historie


Dopisy o stavu republiky, které píšu známým na Západě od listopadu 1991
Nakladatelství Plus 2018

59. Státníci a zločinci XX. století


Druhé vydání knihy Osudová třináctka, text beze změny. Vydal Plus 2019

60. Hořké konce vyzvědačů


Neobvyklé zakončení života mnoha světových vyzvědačů. Vydal Plus 2019

61. ...a velký skok pro lidstvo


3. vydání reportáže o výpravě prvních Američanů na Měsíc. Vydala Kniha Zlín-Albatros Media 2019

62. Konstruktéři raketového věku.


Příběhy raketových konstruktérů včetně několika neznámých. Kniha Zlín-Albatros Media 2020

63. Českoslovenští vyzvědači (3 díly).


Českoslovenští vyzvědači 1914-2020. Díky odtajnění spisů StB jsem získal informace o desítkách čs. vyzvědačů, kteří nebyli známi. Kniha Zlín-Albatros Media 2020.

64. Psaní jako posedlost.


Rozhovor Martiny Riebauerové se mnou o mém životě. Kniha Zlín-Albatros Media 2021.


Podílel jsem se na těchto televizních seriálech


Ze Země až ke hvězdám


13dílný populárně-vědecký seriál půlhodinek, vysílaný poprvé na jaře 1971, v dalších letech po cenzuře několikrát opakovaný – historie raketové techniky a kosmonautiky.

Československo ve zvláštních službách


19dílný seriál hodinových dokumentů o historii čs. výzvědných služeb 1914-1990, vysílaný na jaře 2002, repríza v noci v létě 2008.

nahoru | zpět

ed2006-2012 © kuks