Karel Pacner

novinář, který píše i knihy, nyní na odpočinku

kamarádi odcházejí

14.01.2005 Bořitel mýtů Antonín Klimek

Když začal vycházet časopis Instinkt, ze zvědavosti jsem si ho koupil. Našel jsem tam zajímavý příběh z první republiky od Antonína Klimka. Usoudil jsem, že Instinkt nechce patřit mezi bulvární časopisy, kterým jde jenom o sex a hry, jinak by tam přece Tonda nepsal. A myslím, že podobně uvažovalo i mnozí jiní.

Klimek to neměl v životě snadné. Pocházel z „buržoazní rodiny“ (* 18. 1. 1937) a jeho strýc Adolf jako generální tajemník lidové strany uprchl po únoru 1948 na Západ. Přesto ho občas potkala šťastná náhoda. Poprvé v roce 1955, kdy soudruzi vyhlásili „milostivé léto“ a na filozofickou fakultu UK brali posluchače bez ohledu na „kádrový profil“. Ovšem po vystudování historie nemohl najít místo. Nakonec zakotvil v archivu Škodovky.
Nejvíc ho zajímala první republika. Nechtěl věřit oficiálnímu učení, podle něhož byla zaměřena proti dělníkům a T. G. Masaryk ji mohl založit jenom vlivem bolševické revoluce. Podruhé měl štěstí, když v Ústavu marxismu-leninismu, kde byly uloženy archivy prezidentů Masaryka a Beneše, našel známého, který mu řekl: „Bádej si v těch dvou archívech, jak chceš.“
Teprve po pádu komunismu mohl všechno, co nastudoval, ze sebe vychrlit. Jeho stěžejním dílem je dvousvazkový Boj o Hrad – rozbor vnitřní politiky na pozadí boje o nástupnictví po TGM. Rozbil tam mnoho mýtů a legend. „Dotkl jsem se tím staromilců, často bývalých komunistů, kteří dnes líčí Masaryka a Beneše jako levičáky, a tím správné politiky,“ vykládal mi s úsměvem. Širší přehled doby sepsal ve dvou dílech z řady Velké dějiny zemí koruny české.
Hodně času věnoval tomu, aby první republiku přiblížil běžným čtenářům. To se mu podařilo v knize Říjen 1918, kronice dnů měsíce, kdy vznikla ČSR. Potom v knize o generálu Gajdovi Vítěz, který prohrál (s Petrem Hofmanem). Několikrát jsme mu říkal, aby dal dohromady soubor článků z Instinktu. Příliš se k tomu neměl. Až ho k tomu přinutila jedna chytrá nakladatelka. Kniha vyšla pod názvem Vítejte v první republice a před Vánocemi 2003 se stala bestsellerem.
Tonda Klimek neměl příliš pevné zdraví. Navíc o sebe příliš nepečoval. Po banální nehodě se poslední dva měsíce zhoršilo. Svůj boj o život prohrál 9. ledna 2005.

nahoru | zpět

ed2006-2012 © kuks