Karel Pacner

novinář, který píše i knihy, nyní na odpočinku

hlavní články

30.03.2007 Nádherný Historický atlas – doporučuji!

Byl jsem dnes na představení nádherné knihy: Česko – Ottův historický atlas. Jsou to vlastně dějiny českých zemí v obrazech od nejstarší doby až po současnost. Pro ilustraci názvy kapitol: Geologická historie, Kulturní krajina, Pravěk, Středověk, Raný novověk, Novověk, Moderní dějiny. Těžiště je – jak už vyplývá z názvu – v kresbách, starých mapách, počítačových modelech a fotografiích. Těchto ilustračních prvků tam je 2 300 – úctyhodný počet. Autoři tam velmi populární formou promítli výsledky nejnovějších poznatků z oblasti historie, archeologie, dějin umění a paleontologie. Leták nadneseně tvrdí, že „mnohé tyto informace nebyly ještě nikdy publikovány“. Ale to bych se divil – vědci své poznatky nejdřív uveřejní v recenzovaných odborných časopisech a teprve potom je zužitkují jinde.

Například jsem otevřel stránky 48–49. Zabývá se pravěkem, mladší dobou kamennou čili neolitem, 5500 let př. n. l. Kresba českých zemí ukazuje, kde všude se našly pozůstatky po tehdejším osídlení, jsou tam kresby různých nástrojů, přehled kultur a významných lokalit, kresba rekonstrukce jednoho z domů i část plánu sídliště z Kuřimi u Brna. Dokonalá informace.
Autory jsou přední odborníci většinou z ústavů Akademie věd vedení Evou Semotánovou, dále Václav Cílek, Vladimír Czumalo, Jan Frolík, Martin Gojda, zesnulý Petr Jakeš (na jeho jméno v přehledu autorů zapomněli), Martin Košťák a Martin Mazuch. Jako sestavovatel je uveden Jaroslav Synek.
Kniha výborně poslouží kantorům, studentům a všem zájemcům o historii. Má přes 400 stránek většího formátu, bude asi hodně drahá, ale vyplatí se.
Dnešního křtu se oprávněně účastnil předseda Akademie věd Václav Pačes. Záhadou byla přítomnost komunistického europoslance Miroslava Ransdorfa – anebo snad svým marxistickým pohledem utajeně ovlivnil některé autory? Doufám, že ne. V tom případě bych musel všechnu chválu odvolat a na křtiny výtvorů Ottova nakladatelství už nechodit.

nahoru | zpět

ed2006-2012 © kuks