Karel Pacner

novinář, který píše i knihy, nyní na odpočinku

hlavní články

25.03.2018 Otazníky okolo vraždy Skripala

Objevují se názory, že pokus o zavraždění Sergeje Skripala chemickou látkou je něco nového a porušila se tak jakási etika tajných služeb, když takhle zlikvidovali svého bývalého důstojníka, který zběhl k cizí rozvědce. Dalo by se říci, že se překročila nějaká hranice?


Je zajímavé, že člověk, kterého měli ve vězení a potom ho vyměnili, tak na něj najednou spáchali atentát. To je něco neobvyklého. Možná by se to dalo vysvětlit tím, že ho britské tajné služby žádaly dále o konzultace. Když byl někdo v nějaké tajné službě, tak zná zákulisí, zná lidi a jejich slabosti, může doporučovat nové adepty spolupráce. Není vyloučeno, že mu tím takto chtěli zabránit v další spolupráci s britskou výslednou službou.

Když se mluví o těch ruských tajných službách, tak je řeč o GRU, pak je tam SVR, což je potomek rozvědky KGB, ale také FSB, která zasahuje do domácích i zahraničních záležitostí. Jsou to asi ty základní. Je možné, že by mezi nimi existovala nějaká rivalita, ze které by třeba mohlo být plynout, že někdo by ta pravidla dodržovat chtěl a někdo ne?


Já bych neřekl, že mezi nimi by byla nějaká velká rivalita, která by vedla k takovým věcem. To vylučuji.

Takže myslíte, že v zásadě se budou všechny ty nitky nakonec sbíhat u Vladimíra Putina a jeho nejbližšího okolí?


Rozhodně se budou sbíhat v Kremlu. Velká rozhodnutí v minulosti, která měla vliv na národní bezpečnost, dělal vždy Ronald Reagan nebo Margaret Thatcherová. Myslím, že v Rusku platí stejné pravidlo – rozhoduje Kreml. S ohlasem v zahraničí museli počítat, to by nemohli dělat na úrovni šéfů tajných služeb. I když možná neodhadli, že Britové odpoví tak tvrdě a získají k takové odpovědi spojence.

Zdá se, že britská strana je poměrně podrážděná. Ministr zahraničí Boris Johnson se vyjádřil velice nepříjemně a obvinil přímo Vladimíra Putina. Myslíte, že Britové vědí o něco více, než se říká, nebo je to z jejich strany taková nadhozená udička, co na to Rusové řeknou?


Při těchto vyšetřováních orgány, které to vyšetřování vedou, vždycky vědí víc, než co říkají na veřejnosti. Řekl bych, že to je jeden ze základních principů, protože když moc nemluví, mohou využít dalších lidí a dalších metod a cest.

Existuje jakýsi aspoň minimální pocit kolegiality mezi tajnými službami různých zemí, byť navzájem soupeří? Respektují přece jenom nějaká pravidla, aby byli schopni pracovat, i když mají rozdílné cíle dané jejich vládami?


Já bych neřekl, že by britské tajné služby a dalších zemí NATO měly s Rusy, případně s Číňany, nějakou domluvu, byť třeba nevyřčenou, o etice tajných činností. Nic takového nikdy neexistovalo. Rusové si však myslí, že je dovoleno všechno, hranice toho, jak zákeřnými metodami pracují, neustále rozšiřují. Nevidím konce těchto hranic.

Bylo snadné najit Skrypala?


Ne, nebylo. Udivilo mě, že žil poblíž Londýna. Předpokládal bych, že takový člověk se ponoří někam do úkrytu, bude žít pod jinou identitou a přísně střežený. Je dost divné, že se vystavil takovému riziku. Jiné uprchlíky dokázali Britové ochránit. Pokud jde například Spojené státy a Kanadu, tak tam jsou zpravidla přeběhlíci chráněni a dostanou jinou identitu, v minulosti milion dolarů, dneska možná víc a usadí se mimo velká města někde v Arizoně, v Novém Mexiku nebo v Kanadě v její severní část. Tam zapadnou a nejsou tak viditelní.

V Británii těch vražd bylo víc. Myslíte si, že je možné, že by s některými kromě tajných služeb měla něco společného třeba nějaká síla, která by pocházela spíše z oblasti organizovaného zločinu?


Nemyslím si, že by organizovaný zločin měl zájem na likvidaci osob ve službách jiných tajných služeb. Z toho neplynou žádné zisky.

Která z těch tajných služeb v Rusku by se dala považovat za nástupce KGB, třeba i personálně a stylem?


Následnicí KGB je v podstatě Federální bezpečnostní služba a pro zahraničí Služba vnější rozvědky SVR. Vedle toho pokračuje vojenská tajná služba GRU. Je zajímavé, že bývalý náčelník našeho Vojenského zpravodajství generál Šándor nedávno v České televizi řekl, že pokud on ví, tak GRU byla vždycky ostřejší než KGB. Ostatně její speciální útvary byly nasazované do nejkritičtějších akcí doma a v zahraničí.
Jan Jandourek - vyšlo ve Forum 24 dne 24. 3. 2018
nahoru | zpět

ed2006-2012 © kuks