Karel Pacner

novinář, který píše i knihy, nyní na odpočinku

hlavní články

17.06.2017 Nepovinná četba: BRATŘI (Dullesové)

Právě jsem dočetl knihu Stephena Kinzera BRATŘI s podtitulem JOHN FOSTER DULLES, ALLEN DULLES A JEJICH TAJNÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Tento tlustospis o 500 stranách se nečte snadno.
Autor, americký historik a novinář, ukazuje na jejich příběhu zákulisí počátků studené války. Foster Dulles sloužil prezidentu Dwightu Eisenhoverovi jako státní tajemník (ministr zahraničí) a Allen Dulles vedl Ústřední zpravodajskou službu CIA. Oba dva tedy zásadním způsobem ovlivňovali americkou zahraniční politiku. Kinzer však upozorňuje na to, že jejím hlavním tvůrcem byl prezident, oba bratři byli převodními pákami k jejímu uskutečňování.
Dullesovi pocházeli ze starých patricijských rodů, mezi jejich předky byli dva státní tajemníci a další vysoce postavení příslušníci elity. Jako konzervativci do morku kosti považovali USA za velmoc, která má právo diktovat světu svou vůli a v případě nutnosti ji tvrdě tajnými akcemi prosazovat. Měli úspěch jenom zčásti. Hodně toho pokazili. Kinzer tvrdí, že po Stalinově smrti vysílal Kreml na Západ signály, že chce zmírnit mezinárodní napětí, ale antikomunističtí Dullesové to nepostřehli. Nejsem si jist, jestli má úplně pravdu. Vždyť i Eisenhower, vojevůdce z druhé světové války, který měl jemný cit pro náznaky, nic nepostřehl. Pravda, snažil se o dorozumění s kremelským vůdcem Nikitou Chruščovem, ale viděl, že s tímto prostým mužem bez nadhledu se nedomluví.
V každém případě přináší tato Kinzerova kniha nový pohled do zákulisí studené války v padesátých letech a na počátku let šedesátých minulého století.
nahoru | zpět

ed2006-2012 © kuks