Karel Pacner

novinář, který píše i knihy, nyní na odpočinku

hlavní články

31.05.2017 Nepovinná četba: JAK PŘEŽÍT NEJEN TERORISTICKÝ ÚTOK

Generál Andor Šándor, bývalý náčelník Vojenské zpravodajské služby, který nyní pracuje jako bezpečnostní poradce a komentátor, vydal důležitou brožurku: JAK PŘEŽÍT NEJEN TERORISTICKÝ ÚTOK.
Je to jedinečný návod, jak se chovat v krizových situacích, kdy člověka ohrožuje terorista. V podstatě tam shrnuje všechno, o čem mluví v rozhlase a televizi, když komentuje teroristické útoky v zahraničí. Tam však na to má několik krátkých minut, tady se mohl podrobněji rozepsat. Hlavní titulky kapitol mluví za sebe: Výbuch bez varování v budově, Výbuch bez varování na volném prostranství, Střelec uvnitř budovy, Auto najíždějící do davu, Únos letadla.
A teď ty další hrozby: Blackout čili výpadek elektřiny, Hrozby na cestách, Nebezpečné a problematické země, Únosy, Zemětřesení a tsunami, Internet – ochrana dětí v kyberprostoru.
Kromě praktických rad všude připomíná příklady v minulosti. A i když v úvodu píše, že u nás zatím žádný teroristický útok neproběhl, zdůrazňuje, že „nevíme jen kdy – kde – jak“. V budoucnosti budeme ohroženi i my, byť dnes patříme mezi nejbezpečnější země světa.
Nejsem si jist, jestli lidé ve své bezstarostnosti budou tuhle brožurku plnou praktických rad pro všechny země světa kupovat. Obávám se, že pro ně budou důležitější věci – stejně jako pro naše politiky, kteří nedbají na rady bezpečnostních expertů. Jak povědomost o těchto rizicích do lidí, zvláště pak turistů vyjíždějících do rizikových zemí, dostat? Jedině kdyby televize využila Šándora k vytvoření seriálu pětiminutových vážných varování, které bude často pouštět na obrazovky. Pro veřejnoprávní médium by to mělo být důležitým úkolem.
nahoru | zpět

ed2006-2012 © kuks