Karel Pacner

novinář, který píše i knihy, nyní na odpočinku

hlavní články

12.05.2016 Nepovinná četba: OHROŽENÁ EVROPA

Mám rád předpovědi George Friedmana, zakladatele think-tanku Stratfor (Strategické předpovědi) a nejnověji Geopolitical Future. I když asi ani jejich autor si nemyslí, že by se doslova uskutečnily, musí k zamyšlení. Nedávno pobýval na skok v Praze a dal několik interview, ve kterých varoval, že Evropa vedená neuměteli v Bruselu a v dalších zemích se řítí do propasti.
Tuhle myšlenku jsme mohli číst v jeho knize OHROŽENÁ EVROPA – RODÍCÍ SE KRIZE, která česky vyšla koncem minulého roku. Je to svým způsobem pokračování jeho knihy PŘÍŠTÍCH STO LET z roku 2010. Musím poděkovat nakladatelství Doubleday, že český překlad vyšel ve stejném roce jako anglický originál.
Friedman upozorňuje na selhání evropských elit. Evropa se sjednotila proto, aby předešla možným krizím. Avšak nynější vůdcové myslí tak primitivně, tak po staru, že tyhle krize se vynořují znovu a v obrovském rozsahu. V Evropě se zrodily dvě světové války. Americký politolog připomněl, že ve dvou posledních stoletích války zásadně měnily hranice evropských států. Moc by se divil, kdyby se to neopakovalo i v 21. století. Některé z jeho varovných předpovědí pociťujeme už dnes.
Obě Friedmanovy knihy se u nás staly – stejně jako v USA – bestselery. Ohrožená Evropa zmizela koncem minulého roku rychle ze všech knihkupectví. Teď jsem ji objevil v prodejně Luxor opět, zřejmě nakladatel přichystal dotisk.
nahoru | zpět

ed2006-2012 © kuks