Karel Pacner

novinář, který píše i knihy, nyní na odpočinku

hlavní články

21.04.2016 Nepovinná četba: MOZEK NAD MOZEK

Právě jsem dočetl memoáry Vladimíra Beneše nejstaršího, zakladatele neurochirurgického rodu. Včera je pan profesor křtil za účasti několika desítek kolegů a známých.
Nazval je velmi přesně: Mozek nad mozkem. Hned na začátku to vysvětluje: Mozek operatéra nad mozkem, míchou a periferními nervy operovaného.
Jsem rád, že je dopsal. V minulých letech se o tom, že na nich pracuje, několikrát zmiňoval, ale občas si posteskl, že mu to nejde. Přes tohle klopocení se povedly. Vzpomínky se čtou velice dobře, autor umí věty lehce nahodit, jsou přirozené. To je radost. Je vidět, že pan profesor vždycky tíhnul k literatuře.
Tahle kniha je vlastně náčrtkem historie české neurochirurgie, kterou začínal se svým proslulým šéfem profesorem Zdeňkem Kuncem ve střešovické Ústřední vojenské nemocnici. S velkou citlivostí se zmiňuje o životě své rodiny. Ovšem těžištěm je vývoj neurochirurgie a občas prapodivné pracovní podmínky, jak nám je bez logiky nastavoval komunistický režim. Omlouvám se, ale podrobnosti o lékařských zákrocích jsem přeskakoval, to jsou bonbonky pro odborníky.
Ovšem za zločin považuju to, co s Benešovými memoáry udělalo nakladatelství Grada. Kniha o 240 stranách stojí 299 korun. To je nestydaté. Mělo by ji prodávat za poloviční cenu, aby si ji mohli přečíst všichni medici a začínající doktoři. A ne na takové knize vydělávat. Vždyť moje třikrát silnější knihy Velmistři špionáže a Géniové XX. století stojí přesně také tolik. Grado, styď se!
nahoru | zpět

ed2006-2012 © kuks