Karel Pacner

novinář, který píše i knihy, nyní na odpočinku

hlavní články

25.07.2015 Nepovinná četba: STALIN – KREV A SLÁVA

Ruský historik Svjatoslav Rybas napsal po biografii Andreje Gromyka rovněž životopis Josefa Stalina. Autor se dívá na svět očima protagonistů ruského imperialismu, ať ho provozovali carové, bolševici anebo dnes Vladimír Putin.
Třebaže popisuje vůdcův život od začátku, události, které by mohly jeho svatost oslabit, vylučuje (jako jeho lupičskou minulost na Kavkaze) anebo omlouvá (jako mučení zatčených – imperialistické rozvědky to dělají také) anebo zpochybňuje (jako zavraždění polských důstojníků v Katyni). A k tomu ještě připojuje vznešené úmysly, které nemohl z různých důvodů uskutečnit, jako třeba určitou formu demokracie. Policejní drcení bolševických funkcionářů zastávajících opačné názory považuje za normální způsob vládnutí.
Pro člověka, který zná Stalina jako tyrana a vraha milionů, je Rybasova charakteristika sovětského vůdce šokující: „Můžeme říci, že Stalinova politická dráha se podobala osudu Mikoláše II. Vyšel od absolutistické monarchie a dospěl k ústavní. Jeho korunovaný předchůdce byl poražen demokratickou Dumou, sovětský vůdce se toho ale vyvaroval. Stalinovi političtí pravnuci se však nakonec vrhli vstříc demokracii, neudrželi moc a zničili SSSR. Rusko se tedy ve dvacátém století dvakrát dělilo během krutého přechodu od absolutismu (totality) k reálné parlamentní demokracii. Stalin mohl zajistit bezpečnost tohoto přechodu – jeho historický čas ale vypršel.“
Obě Rybasovy knihy odpovídají představám, na jakých buduje Putin nové imperiální Rusko. Myslím, že mnoho lidí si je nekoupí, protože je tihle padlí mocnáři nezajímají, ostatně jsou tlusté a drahé. Takže tolik škody v myšlení našich lidí udělat nemohou.
Překladatel obou spisů ing. Miloš Hodač je přetlumočil nepochybně s velkým gustem. Na internetu můžete najít jeho obsáhlý článek, v němž hájí Putinův režim.
nahoru | zpět

ed2006-2012 © kuks